Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella

is een gemengd koor met ongeveer 100 leden. Het koor heeft in Delft en omstreken een goede naam opgebouwd met het uitvoeren van grotere koorwerken, zoals de Matthäus Passion, Elias, Ein deutsches Requiem, A Child of our time en Orffs drieluik Trionfi.

Het koor staat onder leiding van dirigent Johan Sonneveld en heeft Ronald Jochems als vaste begeleider bij de repetities.

Veel leden zetten zich in voor de vereniging, hetzij in bestuur of commissies, hetzij door ondersteunende activiteiten.
Een extra oefenzaterdag ter voorbereiding voor een concert, of soms een uitgebreider koorweekend, draagt niet alleen bij aan de kwaliteit, maar ook aan de gezelligheid en de onderlinge banden.