Profiel nieuwe dirigent(e) Cantarella                                                    

We zoeken een vakbekwame, inspirerende, enthousiasmerende, evenwichtige dirigent(e).

De beoogde dirigent(e):

 1. is in het bezit van het diploma koordirectie UM of gelijkwaardig; het bezit van een diploma orkestdirectie strekt tot aanbeveling;
 2. is in staat om het koor binnen een redelijke termijn een stuk in te laten studeren op een voor het koor zo hoog mogelijk niveau en streeft waar mogelijk naar verbetering van de kwaliteit;
 3. heeft ervaring met het leiden van grote koren bij het uitvoeren van werken met orkestbegeleiding;
 4. heeft kennis van en affiniteit met oratoriumwerken;
 5. is bereid en in staat om te werken met verschillende vormen van begeleiding en professionele solisten;
 6. heeft kennis van en ervaring met verschillende muziekstijlen en is bereid naast het gangbare repertoire ook voor het koor vernieuwende stukken uit te voeren;
 7. treft de juiste toon bij het leiden van de wekelijkse repetities en periodieke koordagen;
 8. werkt tijdens die repetities nauw samen met de begeleider;
 9. heeft voldoende zangtechnische kennis om stemtesten af te nemen en aan stemvorming te werken, bijvoorbeeld tijdens het inzingen;
 10. is in staat partijen voor te zingen;
 11. heeft voldoende didactische vaardigheden om het koor adequate feedback te geven;
 12. staat zelf ook open voor feedback;
 13. verdiept zich in de uit te voeren muziekstukken en de achtergronden ervan en kan het koor daarover informeren;
 14. heeft een visie op de toekomst en de ontwikkeling van koren;
 15. heeft een eigen inbreng in het artistieke beleid;
 16. bepaalt in overleg met het bestuur het repertoire voor de concerten, met oog voor mogelijkheden op de langere termijn en een mogelijk basisrepertoire;
 17. is bereid om naast de reguliere concerten medewerking te verlenen aan andere zangactiviteiten, zoals korenpresentaties.

 

Om dit profiel te downloaden (pdf) of af te drukken, klik hier