Steun ons

Mogelijkheden

Het geven van concerten met orkest en solisten is duur. De afgelopen jaren is de mogelijkheid hiervoor subsidies te ontvangen sterk verminderd. Om ook in de toekomst de grotere koorwerken en oratoria op het huidige niveau te kunnen uitvoeren, zijn extra bijdragen voor het koor erg welkom. 

Wij spannen ons in voor muzikaal geslaagde concerten.

Met uw steun reiken wij omhoog.

U kunt vanaf € 25,- donateur worden van Cantarella of vanaf € 50,- adverteren in het programmaboekje. Ook kunt u voor een éénmalig of jaarlijks bedrag sponsor worden van de vereniging, of van een aankomende uitvoering. 

Over het donateurschapsponsoring en adverteren kunt contact opnemen met het secretariaat van Cantarella.