Kwaliteit

Samen zingen, op hoog niveau

Een belangrijke uitdaging voor ons koor is om als amateurkoor een zo hoog mogelijk niveau te bereiken in ons jaarlijks concert.

We repeteren daarom wekelijks ruim 2 uur en willen het maximale halen uit de begeleiding en aanwijzingen, die de dirigent geeft. Om de repetities optimaal te laten verlopen, verwachten we van de leden dat zij thuis het repertoire goed voorbereiden en oefenen. Soms oefenen leden gezamenlijk per stemgroep. Als thuis de noten zijn ingestudeerd, dan kan de dirigent tijdens de repetities meer aandacht besteden aan koorklank, zuiverheid en dynamiek. Daarmee verhogen we het zangplezier voor het koor en het luisterplezier voor het publiek bij onze concerten.

Als hulp bij het thuis studeren en oefenen zijn bijna altijd  geluidsbestanden beschikbaar via het besloten ledendeel van de website.

Kwaliteit bewaken

Elke drie jaar beoordeelt de dirigent de stemmen van de leden in een ontspannen sfeer.  

Na afloop van deze stemtest krijgt het lid advies van de dirigent hoe de kwaliteit van de eigen stem op peil te houden en verder te ontwikkelen.