Kwaliteit

Onze belangrijkste uitdaging is met amateurs een zo hoog mogelijk niveau te bereiken in ons jaarlijks concert, waarin wij begeleid worden door een professioneel orkest en solisten.
Om repetities vlot en prettig te laten verlopen, wordt van de leden verwacht dat zij thuis het repertoire goed voorbereiden. Als thuis de noten zijn geleerd, wordt het mogelijk om tijdens de repetities aandacht te besteden aan bijvoorbeeld koorklank, zuiverheid en dynamiek.
Soms oefenen leden gezamenlijk per stemgroep.

Adviezen van de dirigent na een driejaarlijkse stemtest helpen om de kwaliteit van de eigen stem op peil te houden en verder te ontwikkelen.