Het oratorium “Joshua”

Het oratorium Joshua (Jozua) uit 1747 van Georg Friedrich Händel is gebaseerd op het gelijknamge bijbelboek. Het is een werk met veel patriottische strijdlust en overwinningsroes, met als hoogtepunt de vernietiging van Jericho. Joshua heeft vele koordelen, en is bekend dankzij onder meer ‘See the conquering hero comes’ en de aria ‘O had I Jubals lyre’.
Jericho2l-150x160
Het oratorium bestaat uit drie delen.
In het eerste staat de overtocht over de Jordaan centraal en de intrede in het land Kanaän (het beloofde land) onder leiding van Joshua. De aanval op Jerricho wordt voorbereid.

Het tweede deel gaat over de vernietiging van Jericho, nadat de bewoners van Ai eerst de Israelieten hebben teruggedrongen, en over de ontzetting van de Gibeonieten, bondgenoten van Israel.

In het derde deel wordt de overwinning gevierd en Joshua bejubeld. Kaleb, een van de twaalf verspieders, krijgt een deel van het land toegewezen. Hij en Joshua waren de enigen van de verspieders die op God bleven vertrouwen. Omdat Othniel de stad Debir onderwerpt wordt hij beloond en bejubelt het volk God.