Sponsor

Uw sponsoring

Cantarella streeft naar interessante uitvoeringen op hoog niveau. Hiervoor zijn (semi)professionele orkesten en solisten nodig, waarmee hoge kosten zijn gemoeid. Regelmatig doen wij een beroep op fondsen voor een incidentele financiële bijdrage. Zo’n beroep is gelukkig zelden tevergeefs.

Om de honoraria van dirigent, solisten en musici, alsmede de kosten van bladmuziek en zaalhuur te kunnen opbrengen, is echter méér nodig. Daarom doen wij graag een beroep op bedrijven, die bereid zijn ons met een vaste (jaarlijkse) bijdrage te steunen. Weliswaar rekenen wij bij de kaartverkoop op àl onze relaties, maar verdergaande steun is meer dan welkom.

 

Onze tegenprestatie

Het is mogelijk uw bedrijf aan te melden als vaste sponsor van onze vereniging of, éénmalig, als sponsor van een komend concert.

Onze tegenprestatie aan u, naast een gloedvol concert, is:

  • een vermelding op onze website
  • uw logo en/of een advertentie geplaatst in ons programmaboekje 
  • reservering van een aantal VIP-plaatsen

Als u per email contact opneemt met onze penningmeester,  dan overleggen wij graag met u over uw wensen.