Vacature Dirigent(e)

Zangvereniging CANTARELLA Delft zoekt een vakbekwame en inspirerende dirigent(e) die het koor met ingang van december 2022 – of zo spoedig mogelijk daarna – wil leiden.

De beoogde dirigent(e):

  • is in het bezit van een diploma/master koordirectie Uitvoerend Musicus (UM) of gelijkwaardig; het bezit van een diploma/master orkestdirectie strekt tot aanbeveling;
  • heeft bij voorkeur ervaring met het leiden van grote koren bij het uitvoeren van werken met orkestbegeleiding;

  • is in staat om het koor binnen een redelijke termijn een stuk in te laten studeren op een voor het koor zo hoog mogelijk niveau en streeft waar mogelijk naar verbetering van de kwaliteit;

  • heeft voldoende zangtechnische kennis om stemtesten af te nemen en aan stemvorming te werken, bijvoorbeeld tijdens het inzingen;

  • heeft een visie op de toekomst en de ontwikkeling van koren, met een eigen inbreng in het artistieke beleid.

Klik hier voor een volledige profielbeschrijving van de beoogde dirigent(e).

Zangvereniging Cantarella Delft:

  • is een gemengd koor met ongeveer negentig leden;
  • zingt over het algemeen bekend koor- en oratoriumrepertoire, maar voert ook graag minder bekende werken uit;
  • streeft naar variatie in het repertoire, met ruimte voor nieuwere muziek en uitvoeringen met een andere begeleiding dan groot orkest;
  • repeteert wekelijks op dinsdagavond onder leiding van de dirigent, die daarbij wordt ondersteund door een professionele begeleider aan de piano.

Klik hier voor een volledige profielbeschrijving van ons koor.

Een sollicitatiebrief met uw motivatie en cv kunt u mailen aan: selectiecommissie@cantarella.nl.

De sollicitatieprocedure bestaat voor geselecteerde kandidaten uit een gesprek, zo mogelijk een bezoek aan een repetitie van een van uw koren, een proefdirectie en een evaluatie.

Een eventuele proefdirectie zal plaatsvinden op 10 en 17 januari 2023.

Voor inlichtingen kunt u via voorzitter@cantarella.nl contact opnemen met de voorzitter van de vereniging, Kees Smilde.

Meer informatie over Zangvereniging Cantarella vindt u op hier.