Onze vereniging

Cantarella is een vereniging waarin de leden meepraten en meebeslissen. Jaarlijks wordt op de algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd over het financieel beheer en over het beleid van het bestuur.
Het algemene beleid van de vereniging is vastgelegd in de statuten. In het huishoudelijk reglement staat op welke wijze de vereniging wordt bestuurd.

Cantarella is aangesloten bij de Federatie van Delftse Zangkoren (FDZ)
Deze behartigt de overkoepelende koorbelangen binnen de gemeente Delft.