Advertenties

Bij ieder concert ontvangen de bezoekers een gratis programmaboekje.
U kunt een advertentie in dit programmaboekje laten opnemen. De fraai uitgevoerde boekjes hebben een oplage van ruim 700 exemplaren en worden gedrukt op A5-formaat.

Tarieven: een hele A-5 pagina € 100,–
een halve A-5 pagina € 50,–

Advertentieteksten liefst digitaal aanleveren in de vorm van een zwart-witte reclametekst.
Aanmelding en verdere informatie voor een advertentie bij publiciteit@cantarella.nl