Kaarten bestellen

Het bestellen van toegangskaarten kan als volgt:

  • stuur een mail naar: concertkaarten@cantarella.nl met uw naam en het gewenste aantal kaarten èn
  • maak het bedrag (aantal kaarten x € 25,- of € 15,- (jeugd)) over op rekening
    NL02 INGB 0000311645 t.n.v. Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella onder vermelding van “concert 16 november” en de naam waaronder u de kaarten besteld heeft.

Zodra de betaling binnen is, krijgt u een bevestigingsmail.
De kaarten worden op uw naam klaargelegd bij de ingang van de kerk.

Toegangskaarten zijn ook verkrijgbaar bij de leden van Cantarella en muziekhandel Van Buytene te Delft.